KOMSIS Retail

Specialisten in retail security

Onze specialisaties

C

Veiligheid voor uw personeel en klanten realiseren

C

Optimaliseren van uw CCTV omgeving

C

Verlenen van gespecialiseerde service bij incident afhandeling

Geconstateerde problematiek in de retail sector

Voor uw personeel en klanten geen veilige omgeving kunnen faciliteren

10

Toename van  (winkel)diefstal, agressie en andere vormen van criminaliteit. Dit kan leiden tot nare ervaringen bij uw personeel en klanten.

Personeel niet inzetbaar door een incident

10

Na een incident kan een extra beroep worden gedaan op uw personeel. Die belast wordt met het veiligstellen van beelden of andere administratieve werkzaamheden, zoals het doen van aangifte. Ook kan een heftig incident er toe leiden dat personeel enige tijd niet inzetbaar is.

Ongewenste personen niet kunnen signaleren en weren

10

Ongewenste personen niet kunnen signaleren en weren, bijvoorbeeld personen met een winkelverbod.

Geen beschikking hebben over een optimaal CCTV systeem

10

CCTV systeem enkel gebruiken om bezoekers te registreren en niet in te zetten om analyses te doen die kunnen bijdragen om te optimaliseren.

Niet optimaal informatie kunnen delen met andere ondernemers

10

Geen of beperkte mogelijkheden hebben om informatie te delen met andere ondernemers.

Geen spoedige afhandeling bij incidenten

10

Tijdrovende afhandeling na een incident door het veiligstellen van beelden, het opstellen van een winkelverbod, civiele procedure en het doen van aangifte.

Onnodig oplopende kosten door incidenten

Vanuit onderzoek is gebleken dat criminaliteit u als ondernemer ongeveer 2% kost van de jaaromzet. Daarnaast zijn er nog verborgen onkosten als personeel wat (tijdelijk) niet inzetbaar is of klanten die uw bedrijf weren doordat zij zich niet veilig voelen. Bij een gemiddelde omzet van 5 miljoen euro per jaar zijn de onkosten door criminaliteit minimaal 100.000 euro.10

Vanuit onderzoek is gebleken dat incidenten u als ondernemer ongeveer 2% kosten van de jaaromzet. Onder deze posten vallen onder meer: personeel wat (tijdelijk) niet inzetbaar is door tijdrovende afhandelingen van en na een incident en klanten die uw bedrijf weren doordat zij zich niet veilig voelen, dit zijn kosten die niet snel zichtbaar zijn maar wel in de papieren lopen.

Aanbevolen producten

KOMSIS Retailscan

Retailscan Rapport

Smart retail platform

KOMSIS Retail

Get IT done

Onze werkwijze

Fase 1

Kennismaking ’intake’

Aan de hand van een intake gaan we bekijken wat er speelt binnen uw organisatie en waar wij bij van dienst kunnen zijn.

Fase 2

In kaart brengen van uw situatie

Doormiddel van de KOMSIS Retailscan gaan wij uw huidige situatie in kaart brengen.

Fase 3

Oplossing op maat voor uw situatie

Vanuit de KOMSIS Retailscan stellen wij een uitgebreide rapportage op.

Fase 4

Implementatie & Nazorg

Punten uit rapport uitvoeren & onderhouden.